Bir Sayfa Seçin
 
Popülarite:

Zirkonyum Porselenler ve CAD/CAM sistemleri

CAD/CAM sistemleriyle; restorasyon zirkonyum bloklardan makine tarafından kazınarak üretilmektedir.

Zirkonyum bloklarını kazımak için kullanılan farklı CAD / CAM cihazları :

• CERCON – Degu Dent
• CEREC – Sirona Dental
• INCERAM ZİRCONIA – Vita Zanhfabrik
• DIGIDENT – Digident GmbH
• EVEREST – KaVo
• GN1 – GC Corp.
• LAVA – 3M Espe
• PRECIDENT – DCS
• PROCERA – Nobel Biocare
• WOL-CERAM – WOL Dent
• BEGO CERAM – BEGO

Önce ağızdan ya da modelden tarama yapılır.

Modelden tarama işlemi, ya hazırlanan bir restorasyon modelajının okuyucu uç yardımıyla takip edilmesiyle kazınarak (Copy Milling), ya da kesim şekil ve ölçülerinin modelden özel aygıtlarla okunarak bilgisayara aktarılması sonrasında porselen bloklardan kazınması ile yapılır.

Alt yapı kalınlığının 0,5 mm. ve gövde bağlantılarının en az 9 mm2 (3 mm.? 3 mm.) olacak şekilde hazırlanması sağlanır.

Tarama ve frezeleme işlemi tek kuron için yaklaşık 35 dak., dört üyeli köprü için ise 80 dak. dır.

Kaba tesviyesi yapılan alt yapı sinterleme işlemi için fırına yerleştirilir. Sinterleme işlemi, en az 6-11 saat sürer. Sinterleme derecesi 1350 °C’dir.
Sinterleme sırasında non-hip bloktan kazınan materyal hacimce % 25-30 oranında bir küçülme gösterir ve malzeme gerçek sertliğine ve boyutlarına kavuşur

Sinterleme işlemi tamamlandıktan sonra 110 Ìm alüminyum oksit kumu ile 2,5 bar basınç altında kumlama işlemi ve modele uyum için su soğutması
altında aşındırma işlemi yapılır.

Kumlama ve aşındırma işleminin materyale etkisini inceleyen birçok araştırma bulunmaktadır. Bu araştırmalarda, aşındırmanın zirkonyum seramiklerin bükülme direncine ve bağlantı kuvvetlerine etkisi incelenmiştir. Bu etki aşındırmanın şiddeti, neden olduğu ısı artışı ve tetragonal fazdan monoklinik faza geçiş yapan zirkonyumun hacim olarak Protetik uygulamalarda zirkonyum, Metal desteksiz ve metal destekli restorasyonlarda ışık geçirgenliği yüzdesine bağlıdır.

Kosmac ve ark. kumlamanın % 3 Y2O3 içeren Y-TZP üzerine etkilerini incelemişlerdir. Kumlamanın, yüksek devirli aletlerle aşındırmaya göre tüm faz değişimini daha fazla tetiklediğini görmüşlerdir.

Swain ve Hannink yerel ısı artışı sonucu tersine faz değişimi (m?t) olduğunu görmüşlerdir. Bu da daha az monoklinik faz ve daha düşük ortalama bükülme ve bağlantı kuvveti görülmesine neden olmaktadır. Bu nedenle ısı artışını önlemek için mutlaka soğutma altında aşındırma yapılmalıdır.

Kumlama sırasında yüksek ısı açığa çıkmadığı ya da yüzeyde derin kırıklar oluşmadığı ve tüm faz değişiminde artış olduğu
için zirkonyum seramiğin bağlantı kuvvetlerinde ve ortalama bükülme kuvvetlerinde artış izlenmektedir.

Yüksek devirde, büyük grenli malzemeler ile aşındırma yapılması sonucu seramik yüzeyinden büyük kopmalar olmakta ve oluşan mikro çatlaklar daha derine inmektedir. Bunun için aşındırma yapılırken gren boyu küçük frezler kullanılmalı, düşük devirde ve soğutma yapılarak çalışılmalıdır

CAD/CAM sistemiyle hazırlanmış zirkonyum alt yapı ağızda prova edilirken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar; marjinal uyum ve proksimal kontaklardır. Bu nedenle gözle ve sondalamayla klinik prova da kontrol edilmelidir. Proksimal kontaklar çok sıkı ya da çok ince olmamalıdır. Aşırı konturlu proksimal yüzeyler yüzey fazla inceltilmeden düzeltilmelidir. Alt yapının okluzal mesafesi de işlenecek üst yapı porselenine yeterince yer sağlamalıdır.

Her sistemin kendine özgü üst yapı porselen sistemi mevcuttur.

Üretici firmanın tavsiyelerine göre üst yapı porseleni hazırlanır ve geleneksel bitim yapılır.

 

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!