Bir Sayfa Seçin
 
Popülarite:

Kanal Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Hakkında Son Araştırmalar

Fenoller ve aldehitler; kanal içi ilaç olarak önemini artık yitirmiştir. Günümüzde artık kullanılmamaktadır.

Klorheksidinin jel formu; kanal içi ilaç olarak kullanımı umut vericidir ancak üzerine daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir. Kullanılması tavsiye edilmektedir.

Kalsiyum hidroksit; günümüzde en sık kullanılan kanal içi ilaç olmasına karşın tüm enfekte kanallı dişlerde özellikle de eski kanal tedavilerinin tekrarlandığı durumlarda etkisiz kalabilmektedir. Çoğu vakada kullanılmaktadır.

Antibiyotikli patlar; kök kanallarındaki etkinliği yeterli değildir ve kortikosteroidlerle birlikte kullanıldıklarında esas amaç enfeksiyonun kontrolü değil ağrının dindirilmesi olmalıdır. Ledermix patının yararlılığı üzerinde daha fazla çalışma yapılmalıdır. Ledermix yine de gerekli durumlarda denenmelidir.

Poliantibiyotik patları; rejeneratif kanal tedavisinde umut verici ajanlar olup etkinliği hakkında daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!