Bir Sayfa Seçin
 

İmplant kimlere yapılabilir?

Genellikle diş implant endikasyonları ;

 • Tek diş eksikliğinde
 • Köprü yaptırmak için sağlam dişlerini kestirmek ettirmek istemeyen hastalar
 • Hareketli protez kullanmayı reddeden hastalar
 • Tamamen veya kısmen dişsiz hastalar
 • Çene ve yüz defektleri olan hastalar
 • Aşırı rezorbe kret (erimiş çene kemiği) ile karakterize tam diş eksiklikleri
 • Hareketli (takıp çıkartılabilen) bölümlü protez kullanımında güçlük çeken hastalar
 • Oldukça uzun boşluk içeren sabit protez hastaları
 • Herhangi bir dişsiz sahada veya tam protezin oturduğu yumuşak dokularda meydana gelen ciddi değişiklikler
 • Oral muskuler koordinasyonu bozuk olanlarda
 • Protezin dengesini bozan, parafonksiyonel alışkanlıkları olan hastalar
 • Tam protezlerden fazla beklentisi olan hastalar
 • Aşırı kusma refleksi olan hastalar
 • Sayısı ve konumu yetersiz destek diş varsa
 • Travmaya bağlı diş kaybı veya kök kırıklarında
 • İntemal granülomların olması durumunda
 • Eksternal ve internal kök rezorbsiyonunda

 

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!