fbq('track', 'ViewContent'); fbq('track', 'Search');
Zirkonyumun Kırılması

Zirkonyumun Kırılması

Zirkonyumun Kırılması Zirkonyum porselenler, zirkonyum alt yapı üzerine özel porselen işlenmesi ile yapılmaktadır. Zirkonyumda sorunlar; Diş hekiminin hatalı uygulamasından kaynaklanabilir Diş laboratuarındaki işlemler sırasındaki hatalardan kaynaklanabilir Hastanın dikkatsiz kullanımından veya kazalardan kaynaklanabilir. Zirkonyumun üst yapısının kırılması durumunda ne yapılabilir ? Zirkonyum alt yapı üzerindeki porselenler markalarına göre farklı ısıda fırınlanarak yapılır. Zirkonyum üst yapısındaki porselende çatlama yada kırılma durumunda tamir işlemi aynı marka porselenle ve aynı ısıda yapılmalıdır. Buna dikkat edilmezse zirkonyum porselenin üst yapısına hatta alt yapısına da zarar gelebilir. Kırılan Zirkonyum kron zarar görmeden kolayca sökülebilirse; Aynı hekim yada laboratuar tarafından aynı fırın ısısında tamir edilebilir. Farklı bir hekim tarafından tamiri yapılacaksa zirkonyumun üzerindeki porselenin markası veya cinsi öğrenilmeli ve buna göre uygun ısıda aynı porselenle onarılabilir. Zirkonyum aynı ısıda onarılmazsa eriyebilir yada çatlayabilir. Bu durumda en baştan yenilenmesi gerekebilir. Kırılan Zirkonyum kron sökülemezse; Ivoclar - Variolink gibi estetik porselen yapıştırıcıları ile tamir edilmesi mümkündür. Bununla sadece ufak kırıklar tamir edilebilir ve çiğneme kuvvetlerine karşı yeterince dayanıklı değildir. Daha çok geçici bir çözümdür fakat oldukça estetik görünür. Çoğu zaman tamir yeri fark edilemez. tamir sonrası hasta o bölgede dikkatli çiğneme yapmalıdır. Zirkonyumun alt yapısının kırılması durumunda ne yapılabilir ? Zirkonyumun üst yapısının kırılması durumunda tamiri mümkün değildir en baştan ölçü alınarak yenilenmelidir. Ayrıca zirkonyum gibi sağlam bir porselen alt yapı türünün neden kırıldığı araştırılmalı ve buna göre önlem alınmalıdır. Zirkonyumun alt yapısının kırılmasının nedenleri ? Porselende yükseklik varsa ve kapanış rahat ve uyumlu değilse porselenin alt yapısı kırılabilir. 4-8 dişlik uzun köprülerde sert şeyler ısırılması durumunda kırılma ihtimali yüksek olabilir bu durumda yeniden yapılacak porselen alt yapısında hip zirkonyumlar tercih edilebilir. Ön bölgedeki dişlerde darbe sonucu kırılma görülebilir. Nadiren de olsa hekimlik...
Zirkonyum Porselenler ve CAD/CAM sistemleri

Zirkonyum Porselenler ve CAD/CAM sistemleri

Zirkonyum Porselenler ve CAD/CAM sistemleri CAD/CAM sistemleriyle; restorasyon zirkonyum bloklardan makine tarafından kazınarak üretilmektedir. Zirkonyum bloklarını kazımak için kullanılan farklı CAD / CAM cihazları : • CERCON – Degu Dent • CEREC – Sirona Dental • INCERAM ZİRCONIA – Vita Zanhfabrik • DIGIDENT – Digident GmbH • EVEREST - KaVo • GN1 – GC Corp. • LAVA - 3M Espe • PRECIDENT – DCS • PROCERA - Nobel Biocare • WOL-CERAM – WOL Dent • BEGO CERAM – BEGO Önce ağızdan ya da modelden tarama yapılır. Modelden tarama işlemi, ya hazırlanan bir restorasyon modelajının okuyucu uç yardımıyla takip edilmesiyle kazınarak (Copy Milling), ya da kesim şekil ve ölçülerinin modelden özel aygıtlarla okunarak bilgisayara aktarılması sonrasında porselen bloklardan kazınması ile yapılır. Alt yapı kalınlığının 0,5 mm. ve gövde bağlantılarının en az 9 mm2 (3 mm.? 3 mm.) olacak şekilde hazırlanması sağlanır. Tarama ve frezeleme işlemi tek kuron için yaklaşık 35 dak., dört üyeli köprü için ise 80 dak. dır. Kaba tesviyesi yapılan alt yapı sinterleme işlemi için fırına yerleştirilir. Sinterleme işlemi, en az 6-11 saat sürer. Sinterleme derecesi 1350 °C’dir. Sinterleme sırasında non-hip bloktan kazınan materyal hacimce % 25-30 oranında bir küçülme gösterir ve malzeme gerçek sertliğine ve boyutlarına kavuşur Sinterleme işlemi tamamlandıktan sonra 110 Ìm alüminyum oksit kumu ile 2,5 bar basınç altında kumlama işlemi ve modele uyum için su soğutması altında aşındırma işlemi yapılır. Kumlama ve aşındırma işleminin materyale etkisini inceleyen birçok araştırma bulunmaktadır. Bu araştırmalarda, aşındırmanın zirkonyum seramiklerin bükülme direncine ve bağlantı kuvvetlerine etkisi incelenmiştir. Bu etki aşındırmanın şiddeti, neden olduğu ısı artışı ve tetragonal fazdan monoklinik faza geçiş yapan zirkonyumun hacim olarak Protetik uygulamalarda zirkonyum, Metal desteksiz ve metal destekli restorasyonlarda ışık geçirgenliği yüzdesine bağlıdır. Kosmac ve ark. kumlamanın % 3 Y2O3 içeren Y-TZP üzerine etkilerini incelemişlerdir. Kumlamanın, yüksek devirli aletlerle aşındırmaya göre tüm faz değişimini daha fazla tetiklediğini görmüşlerdir. Swain ve Hannink yerel ısı artışı sonucu tersine faz değişimi (m?t) olduğunu görmüşlerdir. Bu da daha az...
Zirkonyum Porselenlerin Yapıştırılması (Simantasyon)

Zirkonyum Porselenlerin Yapıştırılması (Simantasyon)

Zirkonyum seramiklerde simantasyon; Zirkonyum porselenlerde zirkonyumun kalitesinin, diş hekimi ve porselen laboratuarının işini iyi yapmasının yanısıra zirkonyumun yapıştırılması da önemlidir. Yapıştırılmaya kadar olan işlemler ideal bir şekilde yapılsa bile hatalı bir yapıştırma işlemi her şeyi berbat edebilir. Zirkonyum seramiklerin geleneksel yapıştırma materyalleriyle (çinko fosfat, poli karbosilat, cam iyonomer..) yapıştırılabileceği kabul edilse de tutuculukta en etkili sonuçlar cam iyonomer simanlar ve adesiv resin (reçine esaslı) sistemler le alınmıştır. Zirkonyum seramikler, tutucu bir arayüz elde edilmesi için bir takım yüzey uygulamalarına da tabi tutulurlar. Yapılan bir çalışmada MDP içeren bir adesiv sistem (Panavia F), Bis-GMA bazlı resin yapıştırıcı ajan sistem (Relyx Arc) ve resin modifiye cam ionomer siman ( Relyx Luting ) karşılaştırıldığında en yüksek dayanıklılığın MDP içeren adesiv siman da (Panavia F) olduğu görülmektedir. Yapıştırılan dişlerin düşmesinin olası nedenleri; Yükseklik Diş ve restorasyonun yüzey özellikleri Kenar uyumsuzluğu ( basamaklı diş kesimi yapılmaması, diş eti uyumsuzluğu) Yanlış yapıştırma tekniği Yapıştırma sırasında hastanın uyumsuz hareketleri ( ağzını açması, dişini...
Metal Desteksiz Porselenler

Metal Desteksiz Porselenler

Metal Desteksiz Porselenler Metal altyapıyla desteklenen porselen restorasyonlarda görülen metalin diş etine yansıması, korozyonu, anterior bölgede ışık geçirgenliğine müsaade etmemesi, estetiğin sağlanamaması gibi dezavantajları nedeniyle metal desteksiz porselen restorasyonlara olan ilgi artmıştır. Bununla birlikte, metal desteksiz porselenin, metal destekliye göre kırılgan yapıda olması porselenin kuvvetlendirilmesini gündeme getirmiştir. Bu yüzden son zamanlarda, yüksek alümina içerikli cam infiltre kor materyalleri, lityum disilikat cam porseleni, zirkonyum gibi metal desteksiz porselen restorasyon materyalleri geliştirilmiştir. Zirkonyumun gren çapının düşük olması ve yüksek gerilme direncine sahip olması nedeniyle metal desteksiz porselenlerde altyapı materyali olarak tercih edilmesine neden olmuştur. Günümüzde fabrikasyon olarak üretilmiş yitrium ile stabilize edilen tetragonal zirkonyum polikristali (Y-TZP) kullanılarak anterior ve posterior bölgede estetik ve dayanıklı restorasyonlar yapılmaktadır. Zirkonyum seramikler; üstün biyolojik uyum, yüksek kırılma direnci, mükemmel estetik ve optimal sınır uyumu göstererek gitgide gelişen bir şekilde sıklıkla tercih edilmektedir. Zirkonyum Seramikler; Zirkonyum (Zr) kimyasal bir elementtir ve 3 farklı gren fazı gösterir: 1. Monoklinik faz (m) 2. Tetragonal faz (t) 3. Kübik faz (k) Saf zirkonyum, oda ısısında monoklinik fazdadır. Bu yapı 1170°C’ye kadar stabildir. Bu derecenin üstüne çıkıldığında tetragonal forma, 2370°C’nin üzerine kadar ısıtıldığında ise kübik forma geçer. Soğuma işlemi sırasında ise 1070°C derecelerde tetragonal?monoklinik faz deği- şimi gerçekleşir. Bu değişim sırasında ise %3-4’ lük hacim büyümesi oluşur. Bu faz değişimleri esnasında oluşan çatlaklar saf zirkonyumun birçok alanda kullanımını zorlaştırmıştır. Bu sebeple saf zirkonyuma Y2O3 ilavesi ile oda sıcaklığında nanometre boyutlarında dişhekimliğinde kullanılan yittrium stabilize tetragonal zirkonyum polikristali (Y-TZP) elde edilir. Yitrium ile stabilize edilen tetragonal zirkonyum polikristallerinin mekaniksel özellikleri, moleküllerin tetragonal fazdan monoklinik faza dönüşümüne bağlıdır. Bu dönüşüm % 4.4 oranında hacim artışıyla birlikte, porselen çatlaklarının yayılmasını önler, zirkonyumun dayanıklılığını ve sertliğini arttırır. Zirkonyumun sahip olduğu bu sıra dışı özelliğine “dönüşüm sertleşmesi” adı verilir. Dönüşüm sertleşmesi zirkonyumun ortalama bükülme direncini arttırarak seramiği önemli derecede sertleştirir. Bu yüzden Y-TZP, diğer dental seramiklerle karşılaştırıldıklarında yüksek kırılma direnci ve dayanıklılık gösterirler. Dişhekimliğinde kullanılan zirkonyum seramikler, bloklar halinde üretilirler. Üretim şekline göre Y-TZP zirkonyum bloklar; 1. HİP (Hot İsostatic Pressing) Zirkonyum HİP zirkonyum, bloklar yüksek yoğunluğa sahip, sinterlenmesi tamamlanmış bloklardır. Bu nedenle doğrudan aşındırma işlemine tabi tutulurlar....

Diş Ayrıklığı Tedavisi ve Fiyatları

Diş Ayrıklığı Tedavisi ve Fiyatları Diş ayrıklığı (diastema) farklı yöntemlerle tedavi edilebilir. Kompozit Lamineyt kaplamalarla ve dişlerin sadece ön yüzeyi kesilerek yapılan  Porselen lamineyt (Yaprak Porselen) kaplamalarla çözümlenebileceği gibi dişlerin tamamı kesilerek yapılan IPS e.Max empress veya Zirkonyum kronlarla da çözümlenebilir. Bu çözümlere göre de tedavi fiyatları değişkenlik gösterir. En uygun fiyatlı çözüm Kompozit Lamineyt lerdir. En sağlam çözüm Zirkonyum kronlardır. En estetik çözüm IPS e.max Empress kronlardır....

Pin It on Pinterest